استرس و مدیریت آن مهارت زندگی واجب برای زندگی امروز

استرس  استرس در واقع شاید یکی از واجب ترین مهارت های زندگی باشد که آموزش و شناخت آن باید در اولویت آموزش های روزانه زندگی …

مثبت اندیشی در مهارت های زندگی غوغا می کند

مثبت اندیشی به معنای عدم وجود افکار منفی نیست. یعنی تغییر دیدگاه به مسائل حتی مسائل منفی. در هر رویداد و حادثه ای باید به دنبال جنبه مثبت موضوع باشیم

هدف گذاری؛ نکاتی برای پیدا کردن مهم ترین مهارت زندگی

هدف گذاری مهمترین اصل زندگی برای حرکت به سوی موفقیت است.دستور العمل های این مهارت کلیدی شامل موارد مهمی است که با رعایت آنها هدف دقیق و درستی انتخاب می کنیم

تئوری انتخاب؛ بهترین مهارت زندگی

کتاب تئوری انتخاب، انتخاب منحصر به فرد برای مطالعه که باعث پیشرفت، تغییر و موفقیت خواهد شد.با مطالعه این کتاب ورق زندگی خود و دیگران را به سمت مثبت بچرخانید

منابع و مصارف زندگی؛ مهارت زندگی مهم و ثروت ساز

از بودجه و منابع و مصارف که صحبت به میان می آید؛ فکر پول و ثروت و دولت خواهیم افتاد.غافل از اینکه مهم ترین منابع و مصارف زندگی ما به رایگان درحال سوختن است.