هدف گذاری؛ نکاتی برای پیدا کردن مهم ترین مهارت زندگی

هدف گذاری مهمترین اصل زندگی برای حرکت به سوی موفقیت است.دستور العمل های این مهارت کلیدی شامل موارد مهمی است که با رعایت آنها هدف دقیق و درستی انتخاب می کنیم

تئوری انتخاب؛ بهترین مهارت زندگی

کتاب تئوری انتخاب، انتخاب منحصر به فرد برای مطالعه که باعث پیشرفت، تغییر و موفقیت خواهد شد.با مطالعه این کتاب ورق زندگی خود و دیگران را به سمت مثبت بچرخانید